EkoTeam Sp. z o.o.

07-111 Wierzbno
Wierzbno 97

NIP: 824-179-28-92
REGON: 142846511
KRS: 0000380533

 

Mieszkańcy gmin: 789-204-043
Firmy:
516-026-706
Odpady z remontów: 534-880-440
 

gminy@ekoteamodpady.pl
biuro@ekoteamodpady.pl